Monday, August 4, 2008

Sahabat Yang Disemadikan Di Bumi Syam(Syria)- Saidina Dehyah Al-Kalbi

SAYIDINA DEHYAH ALKALBI

Nasabnya
Dehyah bin Khalifah bin Farwah bin Fadhalah bin Zaid bin Imri'il Qais bin Khazraj bin Amir bi Bakar bin Amir Al Akbar bin Auf bin Al Qais bin Uzrah bin Zaid Al Lata bin Rufaidah bin Thaur bin Kalb bin Wabrah Al Kalbi.

Sejarah hidupnya:
Saidina Dehyah r.a merupakan salah seorang sahabat yang masyhur. Banyak peperangan yang beliau sertai bersama Rasulullah SAW kecuali peperangan Badar.

Diriwayatkan dalam hadis bahawa Saidina Jibril pernah menyerupai Saidina Dehyah Al Kalbi, seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Saidina Anas bahawa Rasulullah S.A.W bersabda;"Bahawa Jibril pernah datang menyerupai Dehyah Al Kalbi".

Diriwayatkan juga bahawa Rasulullah S.A.W pernah berjalan dengan beberapa orang sahabatnya di Suwarain (sebuah tempat berdekatan dengan madinah),sebelum sampai kepada Bani Quraizah Rasulullah bertanya;"Adakah sesiapa yang melalui jalan ini tadi" berkata para sahabat ;"Wahai Rasulullah kami melihat Saidina Dehyah bin Khalifah Al Kalbi menunggang Kaldai putih ….".Berkata Rasulullah s.a.w:" Beliau adalah Saidina Jibril yang diutuskan kepada Bani Quraizah untuk menggoncang kuda-kuda mereka untuk melontarkan ketakutan dihati-hati mereka".

Saidina Dehyah Al Kalbi dikatakan seorang yang mempunyai rupa paras yang sangat tampan dan kacak. Hinggakan dijadikan perumpaan dalam perkara yang berkaitan dengan keelokan rupa paras dan kecantikan. Diceritakan oleh Ibnu abbas bahawa setiap kali Dehyah masuk ke Madinah, gadis-gadis pasti tidak akan melepaskan peluang melihat wajahnya yang tampan.

Beliau pernah menjadi utusan Rasulullah ke Qaisar untuk perjanjian damai pada tahun ke 6 hijrah, dan telah mengislamkan Qaisar.

Diceritakan oleh Tarmizi bahawa Saidina Dehyah pernah menghadiahkan kepada Rasulullah 2 pasang khuf dan Rasulullah memakainya.

Sayidina Dehyah turut menyertai peperangan Yarmuk. Selepas beliau itu berhijrah ke Damsyik dan hidup hingga zaman pemerintahan Saidina Muawiyah. Beliau wafat pada tahun 45hijrah di Mazzah dan dikebumikan disitu. Maqamnya sangat masyhur. Meriwayatkan dari Rasulullah sebanyak tiga hadis.


Credit to : Regal Travel Middle East, Ustaz Harun Taat, Ustaz Soleh Saliyan, Lukman Hakim, Rizal Rosli

No comments: