Friday, February 24, 2012

Ucapan dasar Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At-tamimi tentang pendidikan.

Pembinaan peribadi agung menuju empayar pendidikan.

Allah mengutuskan manusia untuk mendapat kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu manusia memerlukan berbagai keperluan untuk kesempurnaan kehidupan mereka. Diantaranya ialah:
1- Perlu kepada Tuhan
2- Perlu kepada Pemimpin
3- Perlu kepada ajaran / agama
4- Perlu kepada masyarakat
5- Perlu kepada jemaah
6- Perlu kepada kebudayaan, ekonomi, pentadbiran,
adat resam, undang2, perlembagaan, perhubungan
sesama manusia dalam atau luar.
7- Perlu kepada alat perhubungan
8- Perlu kepada pendidikan.

Diantara keperluan tersebut yang paling penting ialah pelajaran & pendidikan kerana:

i) Ia merupakan nadi atau pada dalam diri adalah roh
ii) Ia akan menentukan identiti sesuatu bangsa
iii) Ia menentukan maju mundurnya sesuatu bangsa
v) Ia menentukan berani atau takutnya sesuatu bangsa
v) Ia menentukan bersatu atau berpecahnya sesuatu bangsa.
vi) Ia menentukan bangsa itu berjiwa besar atau kecil
vii) Ia menentukan bangsa itu bercita2 atau tidak
viii) Ia menentukan hala tuju sesuatu bangsa di sesebuah negara.

No comments: